Cột FDT

  • Cột triển khai nhanh- thời gian thi công 1 cột từ 5-7 ngày
  • Không cần sử dụng các máy móc thi công lớn như cần cẩu máy đào
  • Diện tích đất dành cho trạm bé hơn so với trạm truyền thống từ 6mx6m đến 10mx10m
  • Trong tình huống phải di chuyển trạm toàn bộ vật tư cột-tháp đều có thể thu hồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *